ZORGELOOS KOMT MET ’TIEN PUNTEN VAN ZORG

Professor Jan Rotmans legt uit

“Tien jaar geleden heeft de regering gekozen voor de marktwerking in de zorg. Alles zou goedkoper worden, beter geregeld en de kwaliteit van de zorg zou erop vooruitgaan. Daar is niets van terecht gekomen. Dat geven zelfs de bedenkers van deze nieuwe zorgwet toe. Zorgeloos heeft nu “DE TIEN PUNTEN VAN ZORG” opgesteld en als iedereen dit document ondertekent moet Den Haag wel door de knieën. Dan komt er verandering.” Aan het woord professor Jan Rotmans, een van de initiatiefnemers van Zorgeloos. Hij legt uit hoe die verandering er gaat komen.

Lees hier meer.

TEKEN NU VOOR EEN ANDER ZORGSTELSEL

Tien jaar geleden werd de zorgverzekering overgeleverd aan de private sector. Dat is geen succes gebleken. Het is niet meer de mens (de patiënt) die centraal staat maar het geld. Daar willen we met Zorgeloos verandering in brengen. Zorgeloos is een onafhankelijke beweging zonder politieke kleur die iedereen oproept in verzet te komen tegen de huidige situatie in de zorg. Met tien punten willen we duidelijk maken dat het zo niet langer kan. We willen deze zaak op de politieke agenda krijgen. Sluit je aan om deze wensen werkelijkheid te maken en onderteken deze tien punten.

Lees en teken “DE TIEN PUNTEN VAN ZORG” hier

EEN HANDVEST MET DUIDELIJKE TAAL

Zorgeloos wil het anders. Vele mensen gaven zich op om ons daarmee te helpen. Via een digitale meeting werden alle meningen, zorgen en klachten geïnventariseerd. Daaruit werden tien punten opgesteld en we roepen iedereen op om dit te ondertekenen (dus ook als je je al opgegeven hebt). Als zich straks genoeg mensen hebben aangemeld zullen we in staat zijn om deze zaak op de politieke agenda te krijgen.

Lees en teken hier De Tien Punten van Zorg

Jos de Blok (Buurtzorg) een van de belangrijkste mensen achter de beweging Zorgeloos

SP WIL OOK ZORG VOOR IEDEREEN

Veel politici die zorg in hun portefeuille hebben zijn ongelukkig met de gang van zaken in de zorg. Maar alleen de SP gaat zo ver om te zeggen dat het hele stelsel op de helling moet. Het wetenschappelijk bureau bedacht een zorgfonds. Zoiets als het ziekenfonds. Maar of dat de bureaucratie zal opheffen?

Lees meer over de SP

THUISZORG ZIET VERVUILING EN VEREENZAMING

Uit een FNV-enquête onder honderden werkers in de thuiszorg blijkt dat vervuiling en vereenzaming schrikbarend toeneemt. 75% van hen constateert dat door het teruggeschroefd aantal uren mensen vervuilen in hun woonomgeving. 66% ziet ook de vereenzaming toeslaan.

ZORGELOOS ZOEKT VRIJWILLIGERS

Zorgeloos is een beweging van mensen die staan voor een nieuw zorgstelsel waar de mens centraal staat. We zijn een beweging zonder bestuur, zonder winstoogmerk of personeel. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die bereid zijn mee te werken om nog meer mensen te werven voor ons doel.

Lees hier meer over wie we nodig hebben.

VAN DE ZOTTE DIE INVLOED VAN GELD OP DE ZORG

Matty Mandersloot heeft het helemaal gehad met het feit dat er in de zorg alleen nog maar over geld wordt gesproken. “De invloed van geld op de zorg vind ik onacceptabel.

Lees het interview met Matty

HOEZO MARKTWERKING?

Waarom de marktwerking nooit kan werken

De kosten zouden omlaag gaan omdat de zorgverzekeraars de inkoop gingen doen op basis van kwaliteit. Ook zou de nieuwe wet meer innovatie (vernieuwingen) betekenen. De zorgkosten zijn wel afgenomen de laatste jaren. Dit blijkt echter voor een groot deel te wijten aan de invoering van de eigen bijdrage en de maatregelen voor bezuiniging die door de ministeries zijn aangekondigd.

Lees meer over de tienjarige wet